Domovská stránkaAkce › 6. třída

Akce v 6. třídě

V 6.C JE ŠKOLA HROU… aneb Chata pod Kletí

Autor: Irena Petráňová, vloženo

ZAČALO TO tvorbou hymny naší třídy…

1. Od pradávna už je dáno,
že do školy se chodí ráno.
A v osm hodin po zvonění,
hned vrhneme se do učení.

V 6.C je škola hrou,
všechny děti chytré jsou.
Věřte tomu lidičky,
my jsme prostě jedničky.

2. Učíme se angličtinu
A pomýšlíme na cizinu.
čteme, píšem, počítáme,
své mozečky si namáháme.

3. Někdo malý, někdo velký,
Ten pilný, ten zas chytá lelky.
Holky, kluci pohromadě,
Je nám dobře v naší třídě.

A CO SE NÁM NEJVÍC LÍBÍLO? … tvořit něco velkého a krásného, dělání věcí za 20 min., scénka, když jsme hráli s paní učitelkou Petráňovou hru lovci a medvědi, záchrana Ornitomima, zapamatování přísloví a stezka odvahy.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ učitelům a rodičům!

Těšíme se na další společné chvíle :-) 6.C

Fotogalerie – V 6.C JE ŠKOLA HROU….aneb Chata pod Kletí

Výlet 6.C do grafitového dolu

Autor: 6.C, vloženo

V průběhu výměny oken na 2. stupni naší školy se třída 6.C vydala na prohlídku dolu v Českém Krumlově. Výlet se všem líbil. Nejdřív jsme se převlékli do kombinéz, obuli holinky a nasadily helmy. Na ně jsme dali baterky. Potom už jsme jen nastoupili do vlaku a jeli dovnitř skály. Exkurze byla zajímavá. Když jsme vyšli ven, umyli jsme si holinky a šli se převléknout. Všichni už se těšili na oběd. Akce se nám vydařila.

Štěpán Šesták

Fotogalerie – Výlet 6.C do grafitového dolu

6.C Kuželky a hřiště

Fotogalerie – 6.C Kuželky a hřiště

Cesta 6.C do pravěku

Autor: 6.C, vloženo

Původně jsme pravěk měli prožít na Křížové hoře, ale kvůli dešti se odehrál v budově Regionálního muzea. Začalo to promítáním krátké prezentace o pravěkých nálezech v okolí Českého Krumlova. Větší část byla věnována ukázkám skutečných nálezů a vykopávek. Pak proběhla malá přestávka na pojídání novodobých svačinek od našich maminek. Následovala praktická část. Vyzkoušeli jsme si pravěké tkaní a ražbu keltských mincí. V pravěku se nám líbilo, ale návrat do současnosti přišel vhod. Cestou z pravěku do školní jídelny nám totiž značně vyhládlo.
Za 6.C Peťa Pučil

Fotogalerie – Cesta 6.C do pravěku

6.C Branný den

Fotogalerie – 6.C Branný den

Školní výlet 6.B a 6.C

Autor: 6.C, vloženo

Dne 18.10. v pátek jsme se vydali na Dubínek a do Větřní. Sraz jsme měli u kina Luna. Také jsme ji tam určili hru kde nesmíš říkat ano, ne, prosím, v**e a dostali jsme na začátku pět lístečků. Myslím, že tahle hra se líbila 6.B i 6.C. Když jsme dorazili do Větřní,našli jsme si plochu, udělali čtyři skupiny a hráli jsme hru s vajíčky. Hned jak všichni dohráli, vydali jsme se na cestu zpět, kde na nás čekal dobrý oběd. Počasí se nám velice vydařilo a výlet se nám moc líbil.

Monika Toncarová 6.C

Fotogalerie – Školní výlet 6.B a 6.C

Rozvíjení čtenářské gramotnosti aneb Proč se u nás natáčelo

Autor: Kateřina Sládková, vloženo

V pondělí 2. 12. 2013 proběhlo natáčení ve třídách 1. C a 6. C. v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, který je jedním z hlavních projektů Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových.

V rámci tohoto projektu probíhá pilotáž tzv. čtenářského kontinua, díky němuž žáci cíleně rozvíjejí různé čtenářské dovednosti. Hodiny jsou plánovány tak, aby ověřovaly deskriptory (cíle) čtenářského kontinua a mapovaly pokroky žáků v rozvoji čtenářství. Cílem hodiny u prvňáků bylo, aby žáci předvídali děj podle ilustrací, porovnávali s předčítaným textem a pokusili se shrnout, o čem příběh je.

Děti pracovaly individuálně i ve dvojicích, vyplňovaly pracovní list a na závěr hodnotily, jak se jim práce dařila.

Cílem hodiny v šesté třídě bylo především vyjádření osobního mínění o tom, co žák považuje za hlavní sdělení textu.

Japonská pohádka, jejímž hlavním tématem bylo zlodějství, děti oslovila, což se odrazilo i na jejich výkonech. Pracovaly také samostatně, ve dvojicích i ve skupině a vzniklé diskuse byly velice zajímavé.

Po několika minutách v obou třídách děti na kamery zapomněly a byly přirozené. A tak zatímco u prvňáčků měl pan kameraman se zvukařem hodně práce, aby zachytili všechny dětské odpovědi, šesťáci dokázali se svou reakcí počkat na záběr kamery i mikrofonu.

Myslím, že pro nás všechny to byla zajímavá zkušenost a moc děkujeme pánům kameramanům a zvukaři ze společnosti HERAfilm za jejich vstřícný přístup.

Fotogalerie – Rozvíjení čtenářské gramotnosti aneb Proč se u nás natáčelo

Vánoce v 6.C

Fotogalerie – Vánoce v 6.C

Karneval

Autor: 6.C, vloženo

Ve středu 26. února se konal ve velké tělocvičně karneval pro 1. stupeň. Během karnevalu hrála muzika, kterou připravili naši D-Jové. Nechyběla ani promenáda masek, ze kterých vybrala naše porota ty nejhezčí a nejoriginálnější z každé třídy.

Také jsme se naučili společně dva tance „letkiss“ a „macarenu“, tancovali jsme s míčkem na čele, podlézali tyč nebo plnili úkoly na různých stanovištích. Za splněné úkoly a vyhrané soutěže na všechny čekala sladká odměna. …Tak zase za rok!

6.C

Fotogalerie – Karneval

6.C v Nové Peci

Autor: 6.C, vloženo

Ze dne 26.–28.5. byla třída 6.C na výletě v Nové peci, kde toho hodně zažili. V Sobotu byli v Mini ZOO Wapiti. Pomáhali tam při práci a věřte, že jí bylo hodně. Po této „malé“ procházce se ty nejotužilejší šli vykoupat do Lipna, které mělo cca 3 stupně Celsia. Výlet se vydařil až na to, že mohlo být hezčí počasí. Všichni se určitě těšili domů.

Štěpán Šesták

Fotogalerie – 6.C v Nové Peci

^ Nahoru