Narazili jste na chybu nebo problém v aplikaci? Napadá Vás nějaké vylepšení? Budu rád za Vaše připomínky.

Napište na e-mailovou adresu: petr.pucil@seznam.cz


O hře Pexeso

Pravidla hry

Kartičky se zamíchají rubovou stranou navrch. Hráč, který je na řadě, otočí kliknutím dvě kartičky lícem (obrázkem) navrch. Jsou-li karty stejné nebo patří-li do dvojice k sobě podle nějakého logického vztahu, přesunou se na hromádku k hráči a ten pokračuje ještě dalším tahem a otáčí opět dvě karty. Pokud karty nejsou shodné, obrátí se opět rubem navrch a pokračuje druhý hráč. Hraje se tak dlouho, dokud se nespárují a neodeberou všechny dvojice. Za každou shodnou dvojici získává hráč 1 bod. Vítězí ten, kdo nasbírá nejvíce bodů.

Základní informace o webové aplikaci

Webová aplikace VÝUKOVÁ PEXESA se skládá ze dvou částí: hry a tvorby. Hrát může kdokoliv, vytvářet pexesa jen registrovaný uživatel. Formát pexesa je neměnný - 16 kartiček‚ tj. 8 dvojic. Hra je pro jednoho nebo dva hráče. U každého hráče se zobrazuje počet tahů a úspěšnost v procentech. Sady pexes se člení do kategorií. Kategorie i sady lze přidávat, přejmenovat a mazat. Přidávat další pexeso může registrovaný uživatel do kterékoli kategorie. Vlastní pexesa (sady) lze později upravovat. Pexesa mohou být koncipována jako výuková. Kartičky ve dvojici nemusí být identické. Do každé kartičky se dá vložit obrázek, text i zvuk, vše je možné kombinovat v jedné kartičce. Obrázek se nahrává z disku vašeho počítače, lze jej oříznout do čtverce, nebo vybrat detail z obrázku. Zvuk můžete nahrát ze soboru na disku vašeho počítače nebo pomocí připojeného mikrofonu. Takto získané zvuky lze ještě oříznout na kratší zvuk.

Zahraj si pexeso sám nebo s kamarádem

Úvodní obrazovka s výběrem pexesa pro hru

Na úvodní obrazovce se zobrazí v levém sloupci seznam kategorií, ze kterých můžete vybírat pexesa pro hru. V pravé části vidíte vždy jednu kartičku pexes z dané kategorie. Dozvíte se, kdy bylo pexeso vytvořeno a jméno autora. Implicitně se zobrazují pexesa z kategorie Nejnovější sady, což není někým vytvořená kategorie, ale spíše volba, kde se zobrazuje devět nejnovějších pexes ze všech kategorií.

Po výběru pexesa kliknutím se program dotáže, zda bude hrát jeden nebo dva hráči a požádá o zadání jmen hráče/hráčů. Pokud jména nezadáte, hrajete pod označením 1. hráč, 2. hráč. Hru můžete ukončit ještě před dohráním tím, že zvolíte volbu Nová hra. Program nemění pexeso, ale objeví se okno se zadáním hráčů, kartičky se poté znovu zamíchají a zahájí se nová hra. Volba Ukázat vše zobrazí lícem všechny dosud neotočené kartičky na svých pozicích, tím se hra rovněž ukončí. Volbou Ukončit hru se vrátíte na úvodní obrazovku.

Obrazovka s hrou pro dva hráče

Když chceš tvořit, nejprve se registruj

Vytvořit nebo editovat pexeso lze výběrem volby Tvorba na úvodní obrazovce v horizontálním navigačním pruhu. Uživatel se však musí nejdříve přihlásit svým uživatelským jménem a heslem. Pokud se jedná o nového uživatele, musí se nejprve registrovat. Při registraci vyplní uživatelské jméno, heslo a e-mail. Ten je nepovinný, ale v případě zapomenutí hesla je jediným způsobem, jak účet zpátky získat.

Registrace nového uživatele

Zvol kategorii, do které zařadíš svoje pexeso

Po úspěšném přihlášení můžete vytvářet nová pexesa/sady nebo je upravovat, můžete zadat novou kategorii, přejmenovat ji, smazat. Pro běžného registrovaného uživatele (nikoli admina) platí tato pravidla:

  • může přidat kategorii s unikátním názvem
  • může smazat svojí kategorii, pokud neobsahuje žádnou sadu
  • může přejmenovat svoji kategorii
  • může přidat pexeso (sadu) do jakékoliv kategorie
  • může editovat a mazat pouze své sady

Výše uvedené pravidla určují, jaké operace jsou povoleny. Manipulovat s kategoriemi a sadami tedy může pouze ten, kdo je vytvořil, a administrátor. Pokud chcete smazat kategorii, kterou jste sami vytvořili, musíte smazat všechny sady, které obsahuje. Program vám však umožní smazat jen sady, které jsou vaše vlastní.

Nadefinuj jednotlivé karty pexesa

Editace nebo tvorba pexesa

Po výběru kategorie a sady se otevře okno s osmi dvojicemi karet, každou kartu definujete samostatně. Detaily nastavení se zobrazí po stisknutí volby Zobrazit. U karty lze nastavit barvu pozadí, text, obrázek, zvuk. Volba Zarovnání (dolů, na střed, nahoru) se vztahuje k textu a k tlačítku pro přehrání zvuku. Pexeso se uloží do databáze tlačítkem Uložit, lze ukládat i průběžně ještě nedokončené pexeso.

Načtení obrázku

Zaškrtnutím volby Obrázek se otevře pole pro načtení souboru z adresáře na vašem disku nebo na připojené jednotce (fleška, CD...). Vyberete si soubor v grafickém formátu JPG, GIF nebo PNG. Poté se otevře jednoduchý editor, kterým vytvoříte z obrázku čtvercový výřez. Výřez lze zmenšovat, posouvat po obrázku. Volbou Exportovat se vybraný výřez načte do kartičky.

Obrázkový editor

Zvuk ze zvukového souboru MP3

Ke kartě lze připojit zvuk ze zvukového souboru ve formátu MP3 z adresáře na disku nebo na připojené jednotce. Zvuk lze oříznout ve zvukovém editoru, který se otevře po načtení zvukového souboru. Červená a modrá značka ohraničují vybraný úsek, který se volbou Aplikovat změny spojí s kartičkou. Je možné upravený zvuk uložit na disk pro další použití.

Editor zvuku

Zvuk z mikrofonního vstupu

mikrofon

Program umožňuje nahrání zvuku z připojeného mikrofonu. To se hodí například při výuce cizích jazyků. Nahrávání probíhá po stisku červeného kolečka a hlasitost ukazuje zelený indikátor. Zastavení nahrávání ukončíte sousedním tlačítkem s vyobrazeným čtverečkem. Poté máte možnost nahraný zvuk ještě oříznout ve zvukovém editoru a uložit na disk podobně jako zvuk získaný ze souboru MP3. Může se stát, že ve vašem prohlížeči není tato funkce podporována.

Nahrávání zvuku přes mikrofon

Správa účtu, přístupové údaje

Můj účet

Po přihlášení nebo vybrání volby Můj účet se zobrazí přístupové údaje (kromě hesla). Můžete změnit heslo i e-mailovou adresu, na kterou by se zaslalo nové heslo v případě zapomenutého hesla.

Pokud zapomeneš heslo

Obnovení zapomenutého hesla

Pokud zapomenete heslo a nemůžete se tudíž přihlásit, můžete jej získat tím, že na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci, se odešle zpráva, ve které je vysvětlen postup obnovení hesla.

Vážený uživateli petr,
přijali jsme žádost o obnovení přístupového hesla na Váš účet u Pexeso.
Pro obnovení hesla přejděte na tuto stránku: http://zaci.zsnadrazi.cz/pexeso/resetpass.php?login=petr&token=d0f91744c17fee90 (tento odkaz platí do 31. ledna 2017 17:21)
Pokud jste o resetování hesla nezažádali Vy, tuto zprávu prosím ignorujte.

Děkujeme
PEXESO webmaster