Webové stránky informatiků 7. tříd ZŠ Za Nádražím Český Krumlov v roce 2014 - 15

Úvod ::: Třída 7. A ::: Třída 7. B ::: Třída 7. C

Výuka informatiky v 7. ročníku

V sedmých třídách se žáci učí základy grafiky. Po té následuje výuka základů jazyka HTML a na hodinách informatiky se začne pracovat s tagy, obrázky, tabulkami, seznamy, odkazy a výsledkem jsou vlastní webové stránky. Někteří tento úkol zvládnou bravurně, pro některé je to docela zapeklitá činnost. Ale nakonec se s tím všichni nějak poperou a tady je výsledek. Myslím, že řada z nich stojí fakt za to.