Zpět na seznam stránek

MOJE PRVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Úvodní stránka     Vtipy Rozvrh Fotogalerie


KŘESANSTVÍ

Stránky se budou zabývat tím co je to křestansví, jeho význam pro civilizaci. Historií, součastností a budoucností křesanství. Především z pohledu římskokatolického. V neposlední řadě se bude zabývat i liturgii(obřadností) a biblí. Bude zde věnován prostor katolické morálce, etice a učení nejznámějších církevních učitelů a myslitelů.


Doporučené stránky o víře

bible se skládá z:

  1. Starého zákona
  2. Nového zákona