7.B - 2015/16

7.B
2015/16
třídní učitel:
Kateřina Kalíšková
uč. informatiky:
Iva Hermannová