Závěrečné práce
INFORMATIKA 8. ročník
2007

Již několikátý rok je závěr výuky v předmětu Informatika v osmém ročníku věnován tvorbě prezentace, kde mají žáci ukázat zvládnutí práce s informacemi, s textem a grafikou. Vytvořenou prezentaci pak s vlastním komentářem každý předvede před celou skupinou nebo třídou za pomoci datového projektoru a bezdrátové myši s laserovým ukazovátkem.

Letošním zadáním byl námět "Ekologie a životní prostředí". Řada prací se zabývala tříděním odpadů, některé globálním oteplováním a dalšími žhavými tématy. Do uvedeného přehledu jsou vybrány prezentace, které jsou dostatečně kvalitně nebo zajímavě zpracovány.

Pozn.: Práce bylo nutné převést do webové podoby, takže chybí to hlavní – autorský komentář.
Některé prezentace jsou "na kliknutí", některé mají automatické časování, některé jsou doprovázeny hudbou (může dojít k malému zpoždění při načítání).

Odpady – třídění, recyklace, ...       Přírodní vlivy
Globální oteplování Elektrárny Znečišťování vzduchu, vody, oceánů, ...