Závěrečné práce
INFORMATIKA 8. ročník
2006

Již několikátý rok je závěr výuky v předmětu Informatika v osmém ročníku věnován tvorbě prezentace, kde mají žáci ukázat zvládnutí práce s informacemi, práce s textem a grafikou. Vytvořenou prezentaci pak s vlastním komentářem každý předvede před celou skupinou nebo třídou za pomoci datového projektoru a bezdrátové myši s laserovým ukazovátkem.

Zadáním bylo letos zpracování některého tématu z libovolného předmětu, případně prezentace svého koníčku. Výběr témat byl opravdu široký a protože většina prací byla zdařilá a některé dokonce velmi zdařilé, rozhodli jsme se velkou část prací také zveřejnit.
Pozn.: Práce bylo nutné převést do webové podoby, takže kromě chybějícího autorova komentáře v některých částech prezentací možná nebudou správně fungovat zvuky nebo animace tak, jako v originální práci.