Webové stránky informatiků 7. tříd ZŠ Za Nádražím Český Krumlov v roce 2012 - 13

Úvod ::: Třída 7. A ::: Třída 7. B ::: Třída 7. C

Výuka informatiky v 7. ročníku

Na naší škole má práce s výpočetní technikou a informačními technologiemi velmi důležité postavení. Na prvním stupni i na druhém stupni je ve všech ročnících zaveden povinný předmět Informatika.

V sedmých třídách se žáci učí základy grafiky jak rastrové, tak vektorové. Po té následuje výuka základů jazyka HTML a s tím spojená tvorba jednoduchých vlastních webových stránek. Někteří tento úkol zvládnou bravurně, pro některé je to docela zapeklitá činost. Ale nakonec se s tím všichni nějak poperou a výsledek práce těch, kteří příliš nechyběli, projevili patřičnou snahu a měli prostor na splnění tohoto úkolu, si můžete prohlédnout na těchto stránkách.