Webové stránky informatiků 7. tříd ZŠ Za Nádražím Český Krumlov v roce 2011 - 12

Úvod ::: Třída 7. A ::: Třída 7. C

Výuka informatiky v 7. ročníku

Na naší škole má práce s výpočetní technikou a informačními technologiemi velmi důležité postavení. Na prvním stupni i na druhém stupni je ve všech ročnících zaveden povinný předmět Informatika.

V každém ročníku je informatika zaměřeněna na určité dovednosti. V sedmých třídách se žáci učí základy grafiky jak rastrové, tak vektorové. Po té následuje výuka základů jazyka HTML a s tím spojená tvorba jednoduchých vlastních webových stránek. Někteří tento úkol zvládnou bravurně, pro některé je to docela zapeklitá činost. Ale nakonec se s tím všichni nějak poperou a výsledek práce těch, kteří příliš nechyběli a měli prostor na splnění tohoto úkolu, si můžete prohlédnout na těchto stránkách. V letošním roce webové stránky tvořili žáci 7. A a 7.C.

Učebna informatiky