Webové stránky informatiků 7. tříd ZŠ Za Nádražím Český Krumlov

Úvod ::: Třída 7. A ::: Třída 7. B ::: Třída 7. C

ZŠ Za Nádražím Český Krumlov a výuka informatiky

Na naší škole má práce s výpočetní technikou a informačními technologiemi velmi důležité postavení.

Na prvním stupni i na druhém stupni je téměř ve všech ročnících zaveden povinný předmět Informatika a v 9. ročníku navíc povinně volitelný předmět zaměřený na informatiku, ve kterém jsou položeny základy práce s výpočetní technikou a aplikacemi pro běžnou uživatelskou práci (MS Office, grafické programy, internet, ...), ale také základy algoritmizace ve výukových programovacích jazycích. Do kontaktu s počítači a informačními technologiemi přicházejí v současné době prakticky všichni žáci školy. K tomu na naší škole slouží dvě velmi dobře vybavené učebny.

V každém ročníku je informatika zaměřeněna na určité dovednosti. V sedmých třídách se žáci učí grafiku a základy jazyka HTML a zkouší si vytvořit své vlastní stránky. Někteří s vervou, někteří s potížemi. Výsledky jejich práce jsou na těchto stránkách.

 
První učebna informatiky Nová učebna informatiky