Zpět na seznam stránek

tady se můžete zasmát

Již na počátku devátého století na císařském dvoře vznikly základy bojového umění, ze kterého později vzniklo Aikido. Byly to metody úderů a tlaků na nervová centra ve spojení s páčením kloubů a využíváním pohybu útočníka. Toto umění se nazývalo Aiki jutsu a později neslo označení Daito ryu. Kořeny tohoto umění vycházejí z rodokmenové linie starého samurajského rodu Minamoto, který byl velmi významným v dějinách japonské historie. Ale za jeho tvůrce a zakladatele je považován Morihei Uešiba Po jeho smrti pokračoval v rodinné tradici jeho syn Kisshomaru Ueshiba, který se zasloužil o počátky šíření aikida mimo japonsko.V současné době udržuje rodinnou tradici vnuk zakladatele Moriteru Ueshiba.


Morihei Ueshiba Kisshomaru  Ueshiba Moriteru Ueshiba

aikido

něco o aikidu

znak aikida